Для студентів магістратури.
Загальний обсяг годин - 122.
Кількість модулів – 4
Семестер Х-екзамен