Для студентів магістратури.
Загальний обсяг годин - 108.
Кількість модулів – 3.
Семестер ІХ-ПМК.