Курс «Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування» є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності практичних соціальних працівників. Він дає змогу студентам здобути знання щодо особливостей організації соціальної роботи у територіальних громадах та громадах за інтересами, відпрацювати навички включення членів громади у розв’язання соціальних проблем.
Мета курсу – формування у майбутніх фахівців соціальної сфери когнітивного (знання), операційного (вміння) та мотиваційного компонентів готовності до соціальної роботи в громаді різних типів.

4 кредити ЕКТС

90 годин