Дисципліни, які формують загальні компетентності для усіх спеціальностей