Паблік рілейшнз

Мета: засвоєння студентами сутності й особливостей зв’язків з громадськістю у різних сферах діяльності; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів налагодження безпосередніх контактів з цільовими аудиторіями, забезпечення формування громадської думки та управління нею за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової інформації – преси, радіо, телебачення, зв’язку у динамічному ринковому середовищі.

Загальний обсяг годин: магістри - 120.

З них: денна форма – лекцій - 20годин; семінарів – 10 годин; самостійна робота студентів – 90;

заочна форма – лекцій – 10 годин, семінарів – 8 годин, самостійна робота – 102 годин.

Курс – 5 (магістри).Спеціальність «Маркетинг».

Семестр – ІХ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – залік.