Товарно-інноваційна політика

Мета: надання знань про головні напрямки розширення фун­кцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного про­цесу для створення комерційно вигідних товарів.

Загальний обсяг годин – 81. З них: лекцій – 20 (денна) і 12 (заочна) годин; семінарів – 16 (денна) і 6 (заочна); самостійна робота студентів – 45 (денна) і 63 (заочна) години.

Курс – V. Спеціальність – «Маркетинг». Семестр – ІХ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – екзамен.