Рекламний менеджмент

Мета: показ місця та ролі реклами в системі маркетингу, надання знань про методи і технології підготовки та організації рекламний кампаній, аналіз ефективності витрат на рекламу.

Загальний обсяг годин:

Спеціальність «Маркетинг»: магістри - 120; 

З них: магістри – лекцій - 30 (денна) годин; семінарів – 15 (денна) годин; самостійна робота студентів – 75 (денна);

заочна форма навчання:  лекцій – 12 годин, семінарів – 12  годин, самостійна робота – 96  годин.

Курс – 5 (магістри). Спеціальність «Маркетинг».

Кількість модулів – 3.

Форма контролю  – екзамен;