Методика формування здорового способу життя
(МФЗСЖ)

Курс розрахований на студентів п'ятого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 30 год. лекційних і 24 год. семінарських занять. Зміст курсу має 3 модулі. Форма контролю іспит.