Теорія і методи соціальної профілактики
(Теорія і методи соціальної профілактики)

Курс розрахований на студентів четвертого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 38 год. лекційних і 34 год. семінарських занять. Зміст курсу має 2 модулі. Форма контролю-іспит.