Медико-соціальні основи здоров’я
(Медико-соціальні основи здоров’я)

Дисципліна викладається на третьому курсі для студентів спеціальності "Соціальна робота". Загальний обсяг годин - 108. Матеріал структурований у чотири модулі. Форма підсумкового контролю - екзамен.