Соціальна антропологія
(СА)

Для студентів 1 курсу напряму підготовки "Соціологія"