Індивідуальне соціально-психологічне консультування
(Індивідуальне соц-психологічне консульт)

Індивідуальне 
соціально-психологічне консультування